Veřejná zeleň

Zeleň je pro nás důležitější, než si myslíme. Například hluk ohrožuje člověka i při odpočinku. Nervová soustava je v činnosti i ve spánku. Na všechny hluky velmi negativně reaguje. Nejvíce nás obtěžuje hluk z dopravy. Zde má zeleň velmi důležitou funkci, jelikož ruch který vzniká, silně tlumí. Obzvlášť podél silnic stromová výsadba, keře a trávník, tlumí hluk už při jeho vzniku. Avšak absolutní ticho nervovou soustavu rozrušuje jako nadměrný hluk. Optimální k odpočinku je proto městský park. Listnaté stromy silně pohlcují prach kolem nás. Stejně funguje i trávník. Zeleň ve městě působí rekreačně. Je to vlastní zelené prostředí, střídání světla a stínu, psychologické působení scenérie, elektrické vyrovnání náboje, klid, čistota ovzduší, výměna vzduchu, teplota a vlhkost.

Zeleň udržujeme dle kategorií - mulčování, sběr

Disponujeme moderní technikou co se týká údržby zeleně díky které jsme schopni udržovat jak rovné plochy tak extrémní svahy.