Sběrný dvůr

V letohradě provozujeme sběrný důr na adrese Orlice č.p. 300 vedle areálu technických služeb. 

Kontakt na obsluhu - 725 523 848

Pozor - OD 22.12.2023 DO 1.1.2024 - SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN 

Otevírací doba :

 • Pondělí -   Zavřeno
 • Úterý - 8.00 - 11.00 12.00 - 17.00
 • Středa - 12.00 - 17.00
 • Čtvrtek - 12.00 - 17.00
 • Pátek - 12.00 - 17.00
 • Sobota - 8.00 - 12.00

Nově zde funguje RE-USE centrum:

Účelem je shromažďování věcí, které ještě za něco stojí a mohou mít další využití, jsou pak v RE-USE centru zdarma k vyzvednutí pro každého.

RE-USE centru lze odevzdat: 

 • Sportovní vybavení (lyže, sáně, koloběžky, trojkolky, jízdní kola, případně jejich doplňky apod.)
 • Dětské hračky (mimo textilních)
 • Kočárky, podsedáky pro děti do aut (autosedačky)
 • Drobné aku spotřebiče a aku nářadí do 24V
 • Nerezové nádobí
 • Mechanické nářadí
 • Kuchyňské sklo, nápojové sklenice, plastové talíře, konvice, mísy

Příjem a výdej zboží bude bezplatný z důvodu zbytečně náročné administrativy.Ve sběrném dvoře lze odevzdat:

 • Papír

patří: časopisy, noviny, sešity, sešlápnuté krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy

nepatří: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír

Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

 • Plasty

Patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů

nepatří: PVC, novodur, molitan, mastné obaly a obaly od chemikálií

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 • Sklo

Patří: barevné sklo (láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), čiré sklo (sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky), tabulkové sklo z oken a ze dveří

nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 • nápojové kartony

patří: tetrapack např. krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vyhozením do kontejneru řádně sešlápnout

 • kovy

patří: drobné zbytky kovů a kovové obaly od nápojů a potravin, neznečištěné jiné kovové obaly

nepatří: znečištěné kovové obaly od barev, olejů a jiných chemikálií

 • dřevo

patří: dřevotříska, laminátový nábytek, prkna, palubky

nepatří: sololit, shnilé dřevo, větve

 • směsný komunální odpad - objemný - vše co se nedá vytřídit
 • bioodpad

patří: zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů), kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, piliny, hobliny, kůra, pecek z ovoce, pokojových květin, řezaných květin (bez spojovacích drátů, stuh)

nepatří: pomazánky, jedlé oleje, kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, stavební suť a kameny, chemické látky a jejich obaly, sáčky z vysavače, cigarety, léky, textil, jednorázové pleny atd.

 • potravinářské oleje a tuky např. oleje a tuky z fritování, smažení, případně oleje, které jsou již po záruce a nepoužitelné, ztužené jedlé tuky. Odevzdávejte je v uzavřeném obalu.
 • textil -sbírá se: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovaná nositelná obuv. Textil může být použitelný i nepoužitelný, roztrhaný.
 • vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností
 • pneumatiky - bezplatný zpětný odběr
 • stavební odpad- za úplatu dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora
 • zdravotnické odpady pocházející z domácnostínapř. injekční jehly, stříkačky

Ostatní informace:

1. Při vstupu do sběrného dvora se budou občané prokazovat občanským průkazem. Tato identifikace je nutná, abychom z obecního rozpočtu nefinancovali manipulaci s komunálními odpady za občany jiných obcí a měst, kteří vyprodukovali komunální odpad jinde, než na území města Letohradu.

2. Bezúplatně budou od občanů, kteří si platí odpady v Letohradě, odebírány výše uvedené druhy odpadů vyjma stavebních odpadů.

3. Odevzdání stavebního odpadu bude za úhradu dle ceníku provozovatele.

4. Za úhradu dle ceníku provozovatele budou moci odevzdávat výše uvedené druhy odpadů (nevztahuje se na vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností) ti občané, kteří neplatí odpady v Letohradě a také právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

5. Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky podléhají zpětnému odběru a bezúplatně je tedy může odevzdat kdokoliv bez rozdílu bydliště, vlastnictví nemovitosti či místa odkud elektrozařízení a pneumatiky pochází.

6. Je zakázáno odkládat odpady před sběrným dvorem , neboť je to v rozporu s obecně závaznou vyhláškou Města Letohradu o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů např. podle zákona o přestupcích, zákona o odpadech.

Adresa sběrného dvoru:

Orlice 300

Letohrad
56151

Kontakt na obsluhu sběrného dvora - 725 523 848