snažíme se techniku udržovat, obnovovat, někdy to není snadné