Kompostárna

Na kompostárnu přijímáme biologický odpad rostlinného původu. Trávy , listí , větve ( pouze poštěpkované, rozdrcené ) . Ve většině případů prochází příjem odpadu přes sběrný dvůr, kde občan skládá přivezený druh do přiděleného kontejneru, při větším množství je možnost se domluvit a odvést přímo do kompostárn . Vždy je nutno zvážit množství které putuje na kompostárnu. Biologický odpad na kompostárně následně prochází technologickým postupem - tlení, drcení, překopávání, přesívání. Finálním produktem kompostárny je certifikovaný Kompost. Kompost je na prodej jak občanům města Letohrad tak i ostatním

Občané kteří mají trvalé bydliště v katastru města letohrad odkládají odpad zdarma, občané okolních obcí a právnické osoby za poplatek viz. Ceník.

Ceník - uložení odpadu

  • Kompost
  • Příbalový leták
  • certifikát