Kanalizace Kunčice

Od roku 2014 provzujeme kanalizaci Kunčice. Cena stočného je stejná jako v celém Letohradě.