Čistota města

Pečujte s námi o čistotu města. Bude se zde líbit nejenom nám bydlícím, pracujícím, ale i turistům.

Po městě je umístěny odpadkové koše, které slouží k odkládání drobných odpadů, např. obalů od nanuků, bombónů, občerstvení a podobně. Tyto nádoby jsou dvakrát týdně vyváženy.

K odkládání velkoobjemového odpadu ( sedačky, nábytek a pod.) slouží sběrný dvůr. Tento odpad nelze odkládat na veřejná prostranství. Za poplatek nabízíme přistavení a odvoz kontejneru.