Služby nejen městu

Aktuality:

* Od 22.12.2022 do 2.1.2023 SBĚRNÝ DVŮR uzavřen.

* Zimní údržba zahájena, jsme připraveni

* Dokončujeme další část chodníku ulice Jablonská

* Předán hotový silniční záliv u ZŠ Komenského

* Nově zřízeno RE-USE centrum v prostorách sběrného dvora

* Nový chodník v části Orlice ulice Jablonská 

* Byl spuštěn nový modernější systém veřejného osvětlení, který je řízen senzory a samozřejmě i člověkem