Služby nejen městu

Aktuality:

* Pozor 28.9.2023 - 30.9.2023  SBĚRNÝ DVŮR z technických důvodů UZAVŘEN

* Zimní údržba zahájena, jsme připraveni

* Dokončujeme další část chodníku ulice Jablonská

* Předán hotový silniční záliv u ZŠ Komenského

* Nově zřízeno RE-USE centrum v prostorách sběrného dvora

* Nový chodník v části Orlice ulice Jablonská 

* Byl spuštěn nový modernější systém veřejného osvětlení, který je řízen senzory a samozřejmě i člověkem